Tuesday, April 27, 2010

RPH HBLS 1203

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


Kelas : 4 Bukhari

Bil Pelajar : 32 orang

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup.

Bidang : Perniagaan dan Keusahawanan.

Unit: Mempromosi Jualan

Tajuk / Topik : Promosi Melalui Pembungkusan


Tarikh : 25 Jun 2009

Masa : 9.50 hingga 10.50 pagi

Pengetahuan Sedia Ada :

i) Murid telah melihat pelbagai jenis barang yang dibungkus yang dijual di pasaran

ii) Murid selalu membeli makanan dan barangan di kedai dalam bentuk bungkusan.

iii) Murid telah mempelajari cara menyediakan barang jualan dan pembungkusan pada

pelajaran yang lepas.


Objektif Pengajaran dan Pembelajaran :

Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

Kognitif :

i) Menerangkan tiga tujuan promosi melalui pembungkusan dengan jelas dan

tepat.

ii) Menyenaraikan lima ciri-ciri pembungkusan yang menarik.

Psikomotor :

i) Membungkus barang untuk tujuan promosi dengan menggunakan bahan

dan barang yang bersesuaian untuk tujuan promosi.

Afektif :

i) Menilai dan membanding beza pembungkusan yang dihasilkan untuk tujuan promosi.

Bahan / Sumber Pengajaran :

i) Komputer,LCD, Power Point.

ii) Contoh barangan yang berbungkus dalam tin (susu),kotak ( biskut ) ,

botol ( jem),plastik (roti)

iii) Carta

iv) lembaran kerja

KBKK / KB : Mengkategori,membanding beza,membuat keputusan dan membuat

rumusan

Nilai : Kebersihan,bekerjasama ,teliti ,kreatif,keselamatan,


Langkah / masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran
Catatan


Set Induksi
( 5 minit)
Pameran bahan-bahan maujud.
Barang – barang yang dibungkus
i) tin
ii)kotak
iii)botol
iv)plastik
• Guru mempamerkan barang-barang yang berbungkus dengan cara yang berbeza di hadapan kelas.
• Guru bersoaljawab dengan pelajar mengenai barang-barang tersebut dan meminta pelajar memberikan pandangan mengenai tujuan barang –barang tersebut dibungkus.
• Guru mengaitkan jawapan yang diberi oleh pelajar dengan topik pelajaran.

Kaedah :Pameran,Soal jawab

Nilai :Keselamatan,Kebersihan

BBM: Bahan maujud (contoh-contoh makanan berbungkus)


Perkembangan

Langkah 1
(5 minit)

Maksud Promosi
Satu kaedah atau cara untuk memberitahu dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barang.

Tujuan promosi
i)Menyebarkan maklumat
ii) Menimbulkan minat terhadap barang
iii)Mengingatkan pelanggan
tentang barang
iv) Meluaskan pasaran barang

• Guru menayangkan slaid MS Power Point.
• Guru menerangkan maksud dan tujuan promosi.
• Guru dan murid bersoal jawab.

Kaedah: Penerangan,Soal jawab

Nilai :Peka, Teliti

BBM: Slaid MS Power Point, Carta

Langkah 2
( 10 minit)

Ciri-ciri barang yang dibungkus baik dan menarik :
i) Bentuk dan rupa yang menarik
ii) Sesuai dengan jenis barang
iii) Warna
iv) Tahan lama
v) Mudah dibawa

• Guru menayangkan Slaid MS Power Point mengenai ciri-ciri bungkusan serta contoh-contoh pembungkusan yang menarik.

• Guru memberi penerangan lanjut mengenai cirri-ciri bungkusan beserta dengan contoh-contoh barangan maujud.

• Guru menunjukkan carta barang yang dibungkus dengan menarik


Kaedah: Penerangan, Sumbangsaran, Soal jawab

Nilai : Keselamatan, Bekerjasama

BBM: Slaid MS Power Point, Carta, Barang maujud


Langkah 3
(10 minit)

Promosi melalui pembungkusan

Tujuan :
i) Supaya barang yang dijual kelihatan lebih menarik


ii)Pembungkusan bertindak sebagai satu cara pengiklanan.
iii) Menarik perhatian pelanggan untuk membeli
iv) Mengelakkan barang daripada rosak,pecah atau tercemar.
iv) Memudahkan barang disusun dan dipunggah.

• Guru bersoaljawab dengan murid tujuan promosi melalui pembungkusan.
• Guru menjalankan aktiviti sumbangsaran
• Guru memberikan penerangan lanjut berbantukan MS Power Point.

Kaedah:
Penerangan
Sumbangsaran

Nilai:
Keselamatan

Langkah 4
( 15 minit)

Maklumat-maklumat tentang barang yang perlu ada pada setiap pembungkusan.
i) Jenama produk
ii) Jenis produk
iii) Nama dan syarikat pengeluar
iv) Kandungan
iv) Tarikh luput
v) Berat bersih
vi) Tanda halal
vii) Kod bar

• Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan
• Setiap kumpulan diberi sejenis barangan yang berbungkus
• Murid dikehendaki menyenaraikan maklumat yang perlu ada pada setiap bungkusan
• Murid dan guru berbincang tentang dapatan yang diperolehi

Kaedah :
Perbincangan
Sumbangsaran

Nilai :
Bekerjasama
Teliti

Langkah 5
(15 minit)

Menilai Pembungkusan Untuk Tujuan Promosi

• Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.
• Setiap kumpulan mencipta bungkusan barangan jualan yang dipilih mengikut
kreativiti untuk tujuan promosi.
• Setiap wakil kumpulan membuat pembentangan hasil kerja mereka
• Guru menilai hasil kerja setiap kumpulan
• Guru membuat rumusan bersama murid mengenai hasil kerja mereka.

Kaedah ;
Aktiviti kumpulan
Perbincangan

Nilai:
Bekerjasama
Kreatif

BBM:
Borang penilaian
Bahan-bahan untuk pembungkusan


Penutup
(5 minit)
Penilaian
Menjawab soalan latihan berbentuk objektif.

Pengukuhan
Membuat buku skrap
Tajuk Promosi Melalui Pembungkusan
• Setiap murid diberi lembaran kerja sebagai penilaian.
• Murid menjawab soalan yang dikemukan.
• Guru dan murid berbincang jawapan.
• Guru memberi tugasan lanjut untuk murid membuat buku skrap mengikut tajuk secara berkumpulan .
• Murid diberi tempoh selama satu minggu untuk menyiapkan tugasan
• Guru dan murid merumus isi pelajaran .

Kaedah:
Kelas

Nilai :
Bekerjasama
Teliti

BBM:
Lembaran kerja
Contoh buku skrap

No comments:

Post a Comment